maandag, 4. april 2005 - 10:18

‘PC-Hoofttractoren’ weg van scholen

Den Haag

GroenLinks wil dat het verkeer rond scholen veiliger wordt. Het sterk stijgende aantal terreinwagens vormt een toenemend gevaar. Door deze wagens te weren uit de directe omgeving van scholen moeten kinderen weer veiliger naar school kunnen. Gemeenten hebben voldoende juridische mogelijkheden om daar voor te zorgen.

De terreinwagens of ‘PC-Hoofttractoren’ zijn sterk in opkomst. In 2004 werden er 15% meer SUV's (Special Utility Vehicle) verkocht dan het jaar ervoor. In 2005 lijkt deze stijging nog te versnellen: in de eerste twee maanden van 2005 werden er zelfs 32% meer SUV's verkocht dan in dezelfde periode in 2004.

De SUV's zijn tot acht keer dodelijker dan gewone personenauto's. Het aanpakken van SUV's in binnensteden en rond scholen is hard nodig. De verkeersveiligheid staat enorm onder druk. Jaarlijks sterven meer dan twintig kinderen op weg van en naar school. De brandstofslurpende SUV’s zorgen ook voor onnodig veel luchtvervuiling in steden, met nadelige gevolgen voor de gezondheid van burgers.

GroenLinks wil dat het Rijk en de gemeenten maatregelen nemen om het gevaar en de overlast van deze terreinwagens aan banden te leggen. Lokaal maatwerk is vaak het meest effectief. Gemeenten hebben daar voldoende juridische mogelijkheden voor, zo blijkt uit een analyse van GroenLinks. Zij kunnen het gebruik van PC-Hoofttractoren reguleren door bepaalde wegen, bijvoorbeeld rond scholen, te sluiten voor SUV's. Het gebruik van SUV’s kan ook worden ontmoedigd via een hoger parkeertarief. Gemeenten kunnen via de APV (Algemene plaatselijke verordening) het parkeren van grote voertuigen op bepaalde plaatsen tegengaan.

Eerder pleitte GroenLinks al voor landelijke maatregelen tegen de overlast van SUV's: een hogere belasting voor terreinwagens, een verbod op ‘koeienvangers’ en een verbod voor de allergrootste terreinwagens. Minister Peijs (Verkeer) is op verzoek van GroenLinks aan het onderzoeken wat het Rijk kan doen.

GroenLinks-fracties in heel Nederland, waaronder in Nijmegen, Amersfoort en Leusden komen vandaag met voorstellen rond SUV's. GroenLinks wil met dit voorstel de discussie over de onveiligheid van de PC-Hoofttractoren opnieuw een impuls geven. ©BON/GroenLinks
Categorie:
Tag(s):