vrijdag, 17. juni 2005 - 9:14

‘verzonken technologie’

Den Haag

Computertechnologie is inmiddels te beschouwen als een vorm van ‘verzonken technologie’, omdat het gebruik volledig geïntegreerd is geraakt in het dagelijks werk en in de privé-sfeer. Werkenden zitten gemiddeld 17 uur per week achter de pc. Van die computertijd wordt 35% (6 uur) besteed aan het internet. Niet-werkenden zijn 60-70% van hun computertijd actief op het internet. Arbeidsongeschikten zitten wekelijks zo’n 8 uur achter de pc (waarvan 5 uur internet), huisvrouwen/mannen gebruiken de pc 5 uur per week (waarvan 3 uur voor internet).

Van alle werkenden noemt 55% de pc als het meest gebruikte ict-apparaat. Bij ict-toepassingen op het werk gebruikt 66% van de vrouwen alleen basisprogramma’s. Bij de mannen is dit 42%. Meer complexe ict-toepassingen worden door 17% van de vrouwen en 40% van de mannen gebruik. Mannen, leidinggevenden en flexwerkers hebben minder kans op rsi.

Dit zijn enkele conclusies uit de SCP-publicatie Verzonken technologie. ICT en arbeidsmarkt. Het rapport is het resultaat van samenwerking tussen het Sociaal en Cultureel Planbureau, TNO-Kwaliteit van Leven/Arbeid, de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies van de Universiteit van Amsterdam.

In het rapport geven de onderzoekers een beeld van het ict-gebruik op het werk en de gevolgen die dit heeft voor onder meer de kwaliteit van de arbeid, de betrokkenheid bij het werk, de kans op rsi, en de loopbaanmogelijkheden van werknemers. Verder wordt ingegaan op het verschil in ICT-gebruik tussen werkenden en niet-werkenden en de vraag of het kunnen omgaan met nieuwe technologieën samenhangt met sociale ongelijkheid tussen beide groepen.
Categorie:
Tag(s):