dinsdag, 26. juli 2005 - 9:56

AFM ziet toe op beleggingsobjecten

Den Haag

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat vanaf dit najaar toezicht houden op zogenoemde beleggingsobjecten. De risico's van alternatieve beleggingsmogelijkheden, zoals investeringen in teakhout, viskwekerijen, struisvogelfarms, individueel aangeboden vastgoed en rijpende wijnen en whisky, worden daarmee beperkt. In de 'marktverkenning beleggingsobjecten', die de AFM vandaag publiceert en ter consultatie voorlegt aan de markt en het publiek, doet de AFM voorstellen voor de wijze waarop beleggingsobjecten onder toezicht kunnen worden gebracht.

Op basis van de voorstellen van de AFM zullen ongeveer 50 aanbieders en 100 producten aan verschillende eisen moeten voldoen bij de inwerkingtreding van de Wet financiële dienstverlening (Wfd), waardoor beleggers beter in staat zullen zijn hun investeringsbeslissing te overzien.

De AFM wijst al langer op de risico's van alternatieve beleggingen die momenteel niet onder toezicht staan. Na een eerste inventarisatie van de markt voor teakhoutinvesteringen schat de AFM dat de omvang van dit soort beleggingen ligt tussen de 650 miljoen en 1,35 miljard euro. Jaarlijks wordt circa 200 miljoen euro aangetrokken.
Categorie:
Tag(s):