maandag, 21. februari 2005 - 9:30

Afschaffing grijs kenteken compenseren

Lelystad

De afschaffing van de voordelen van het grijs kenteken voor particulieren, medio 2005, kost de autobedrijven samen ruim € 90 miljoen aan waardevermindering van de handelsvoorraad gebruikte auto’s met zo’n kenteken. Dit heeft de BOVAG onderzocht en berekend.

Als het aan de BOVAG ligt moet de overheid deze schade aan de gedupeerde autobedrijven vergoeden. Het is immers de overheid die plotseling het grijs kentekenregime wijzigde, waardoor deze immense schade ontstaat. Afhankelijk van de omvang en samenstelling van de bedrijfsvoorraad kunnen zich enorme verschillen voordoen in de gevolgen van de maatregel voor de individuele bedrijven.

De bedrijven lijden overigens nog veel meer schade als gevolg van een daling van de omzet nieuwe grijs kentekenauto’s, de daling van de verkoop van gebruikte grijs kentekenauto’s, de hogere kosten die het gevolg zijn van het langer in voorraad staan van deze auto’s, de daling van de omzet in ombouw van auto’s van geel naar grijs kenteken en ook nog eens een daling van de markt in onderhoud en reparatie van grijs kentekenauto’s.

Deze gevolgen zijn op dit moment nog niet verder te kwantificeren. Pas later in het jaar zal duidelijk worden hoe groot de gevolgen van het afschaffen van grijs kenteken zijn. Uiteraard hebben de ontwikkelingen eveneens gevolgen voor de werkgelegenheid in de sector.

Overigens zal vrijwel elke particuliere bezitter van een auto met grijs kenteken, afhankelijk van de nog niet volledig in te schatten marktontwikkelingen, komend jaar te maken krijgen met een extra waardevermindering van zijn auto. In ieder geval zullen zij vanaf medio 2005 een aanzienlijk hogere motorrijtuigenbelasting moeten betalen.

©BON/Sjaak
Categorie:
Tag(s):