dinsdag, 6. december 2005 - 12:02

Afschermplicht hobbypluimvee Tholen

Gezien het blijvende gevaar van een besmetting van hobbypluimvee met vogelgriep door wilde (trek)vogels, wijst het college van b&w de inwoners van de gemeente Tholen nogmaals op de maatregel die sinds 24 oktober jl. van kracht is gegaan waarbij houders van hobbypluimvee in bepaalde delen van het buitengebied verplicht zijn hun dieren af te schermen van wilde (trek)vogels.

Deze maatregel geldt alleen buiten de bebouwde kom. Het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit heeft voor geheel Nederland de gebieden aangewezen waar de afschermplicht geldt.
Provincie:
Tag(s):