vrijdag, 11. november 2005 - 11:49

Afsluiting winkelstraat, geen punt voor publiek

Kollum

Op basis van een onderzoek door de Noordelijke Hoge School (NHL) te Leeuwarden over afsluiting van de Voorstraat te Kollum trekt de NHL de conclusie dat de afsluiting niet leidt tot een lagere waardering als winkelstraat. De middenstanders vrezen voor omzetverlaging door een minder gemakkelijk autogebruik in de Voorstraat. Bezoekers denken daar echter anders over, zij zouden een gezellige winkelstraat wel waarderen.

In 1999 heeft de gemeenteraad besloten de Voorstaat te Kollum op bepaalde tijden af te sluiten. Na de herinrichting is in 2004 een proef gehouden. Van 1 april tot 1 november was op vrijdagavond van 18.30 – 21.00 uur en op zaterdagmiddag van 13.00 – 17.00 uur deze winkelstraat voor autoverkeer gesloten.

Om de ervaringen van bezoekers en winkeliers te peilen, is in de periode juli – september van dit jaar een telefonische enquête gehouden door de NHL. In totaal hebben 256 respondenten uit het verzorgingsgebied van Kollum aan het onderzoek meegewerkt.
Belangrijkste uitkomsten zijn:
- 36 % van de geënquêteerden is tegen afsluiting van de Voorstraat voor autoverkeer en 40 % is voor de afsluiting. Bijna een kwart van de ondervraagden maakt het niets uit;
- 80% van de middenstanders aan de Voorstraat is tegen afsluiting. Zij vrezen teruglopende klandizie en dat het te rustig wordt op de Voorstraat;
- 75 % van de geënquêteerden ondersteunen de gedachte dat de Voorstraat tijdens de afsluiting verkeersveiliger en gezelliger wordt.

De direct betrokkenen, de middenstandsvereniging HIM en Plaatselijk Belang Kollum, hebben een toelichting op het onderzoek gekregen. Het college van burgemeester en wethouders wacht de reactie van beide partijen af voordat ze een besluit over de afsluiting neemt. Dit besluit zal aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
Provincie:
Tag(s):