dinsdag, 12. juli 2005 - 0:07

Agrarische camping voor seizoenarbeiders

Kapelle

De Zeeuwse gemeenten hebben met de provincie Zeeland en de ZLTO overleg gevoerd over mogelijke oplossingen rond de eisen voor tijdelijke huisvesting van seizoenarbeiders, werkzaam in de agrarische sector. Aanleiding vormen de gevaarlijke situaties bij de tijdelijke huisvesting en het feit dat de huidige situatie in strijd is met het bestemmingsplan.

Vooruitlopend op de definitieve regelgeving biedt de gemeente Kapelle de mogelijkheid om voor het aanstaande oogstseizoen een agrarische camping in te richten en gebruiken. Hiertoe kan een schriftelijk verzoek worden ingediend bij burgemeester en wethouders. In dit verzoek dient u aan te geven om hoeveel en om welke kampeermiddelen het gaat en voor welke periode de aanvraag wordt gedaan.

De agrarische camping moet voldoen aan de ‘voorschriften ontheffing voor het kamperen op een agrarisch bedrijf’. Deze voorschriften zijn verkrijgbaar bij de Balie Burgerservice in het gemeentehuis Kapelle of te downloaden via www.kapelle.nl, in de rubriek ‘Nieuws’ bij het artikel over de tijdelijke huisvesting.

De agrarische camping is in feite een specifieke minicamping die voor een bepaalde periode van maximaal 10 weken wordt gebruikt, uitsluitend door seizoenarbeiders werkzaam op het eigen agrarisch bedrijf. Een dergelijke agrarische camping moet op een agrarisch bouwblok liggen.

Vrijstelling kan worden verleend voor maximaal 5 kampeermiddelen, (inclusief sta-caravan en (gehuurde) woonunit. Deze verblijfseenheden dienen direct na de vooraf bepaalde periode (de oogstperiode) te worden verwijderd.

© BON Gemeente Kapelle - Foto: Image After.nl
Provincie:
Tag(s):