donderdag, 3. november 2005 - 16:56

Air marshals structureel ingezet

Den Haag

De ministers Donner (Justitie) en Kamp (Defensie) hebben besloten, op basis van een recent uitgevoerde evaluatie, dat air marshals structureel worden ingezet. In 2004 is gestart met een proefprogramma met air marshals.

Door de ministeries Justitie, Defensie, Verkeer en Waterstaat, de KLM, Martinair en de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers is na afloop van het proefprogramma een evaluatie uitgevoerd die recent is afgerond. Op grond hiervan is besloten om de inzet van air marshals op structurele basis in te gaan zetten.

De air marshals zijn speciaal getrainde medewerkers van de Koninklijke Marechaussee die zijn bewapend en bevoegd om op te treden bij mogelijke terreuracties die tijdens de vlucht plaatsvinden. De air marshals zullen meevliegen op vooraf vastgestelde vluchten waarvoor geen specifieke dreiging geldt. In het geval dat voor een vlucht een specifieke dreiging geldt, zal deze worden geannuleerd. Om veiligheidsredenen wordt niet bekend gemaakt op welke vluchten air marshals worden ingezet. Uiteraard wordt de gezagvoerder van de betreffende vlucht hiervan wel op de hoogte gesteld.
Provincie:
Tag(s):