maandag, 23. mei 2005 - 12:49

Alarmnummer 112 geen vervanging stakende huisartsen

De huisartsen hebben vanuit hun landelijke actiecomité aangegeven dat zij van woensdag tot en met vrijdag zullen staken en gedurende die tijd alleen de spoedgevallen behandelen. Mensen die, anders dan in spoedgevallen, huisartsenzorg nodig hebben worden door het actiecomité verwezen naar het alarmnummer 112 of de spoedeisende hulp van ziekenhuizen.

"Het alarmnummer 112 is uitsluitend bestemd voor spoedgevallen. Als dit nummer ook wordt gebruikt voor "niet spoedeisende" huisartsenhulp, is dit in feite oneigenlijk gebruik van 112. Het kan tevens tot gevolg hebben dat mensen met echte spoedmeldingen voor politie, brandweer en ambulance de 112-centrale en de Meldkamer Fryslân moeilijker kunnen bereiken", aldus Jaap Holwerda Hoofd van de Meldkamer Fryslân, waarin ook de 112 alarmcentrale en het ambulancevervoer zijn opgenomen.

Jaap Holwerda wijst er op dat het alarmnummer 112 er is voor die gevallen waarin zeer dringende hulp nodig is van politie, brandweer en/of ambulance. Omdat de huisartsen hebben aangegeven zelf wel de spoedgevallen te zullen aannemen is het overigens maar de vraag of er nog veel 112-waardige meldingen over blijven. Jaap Holwerda houdt ondanks dat wel rekening met een toename van meldingen en zal ook extra medewerkers in dienst roepen. "Ik doe een beroep op iedereen om alleen bij spoed 112 te bellen. Alleen dan zijn we er van verzekerd dat 112-meldingen van branden, aanrijdingen, onwelwordingen enz. de Meldkamer tijdig bereiken". ©BON/foto: DASfotografie
Provincie:
Tag(s):