dinsdag, 8. februari 2005 - 14:14

Alcohol net zo dodelijk als roken

Volgens Britse wetenschappers vallen er wereldwijd door drank net zoveel doden als door roken. Wetenschappers stellen dat 4% van de wereldwijde ziektelast is toe te schrijven aan alcohol. vergeleken met 4,1% aan tabak en 4,4% aan hoge bloeddruk. Zo lopen vrouwen die elke dag 1 glas met alcoholhoudende drank drinken tot 9% verhoogt
<BR>risico op bortstkanker. Bij 3 tot 6 glazen is dat al 41%.

Regelmatige drinkers die af en toe te veel drinken lopen juist grotere kans op het ontstaan van hart- en vaatziekten. De samenhang tussen alcoholgebruik en het ontstaan van agressief gedrag is niet eenduidig volgens de onderzoekers.
Wel zeker is dat alcoholgebruik angst wegneemt en kan leiden tot een risicovoller gedrag. Men is minder goed in staat om problemen en conflictsituaties op te lossen en emoties krijgen sneller de overhand.

Om de overmatige drankconsumptie terug te brengen schatten de onderzoekers dat een
prijsverhoging van alcohol met 10% het aantal sterfgevallen doet dalen tot 7 à 8 % bij mannen en vrouwen.

Wim van Dalen, directeur van de Stichting Alcohol Preventie(STAP) zegt dat in Nederland de effecten van voorlichting worden overschat. ‘Bij nieuwe cijfers over alcoholgebruik onder jongeren wordt bijna altijd geroepen om meer voorlichting. Voorlichting is van belang om mensen bewust te maken van de gevolgen van alcoholgebruik

© BON / FBF.NL
Provincie:
Tag(s):