maandag, 28. november 2005 - 21:27

Alsnog geld voor ESF-projecten

Gedeputeerde Anneke Haarsma (PvdA) is zeer tevreden met het besluit van het kabinet om alsnog geld beschikbaar te stellen voor de zogenaamde ESF-projecten. Deze projecten zouden eerder geen doorgang meer kunnen vinden omdat subsidie uit het Europese Sociale Fonds (ESF) was stopgezet. In Drenthe gaat het vooral om projecten voor dagarrangementen en combinatiefuncties, die tot doel hebben arbeid en zorg voor kinderen te combineren. Dat meldt de provincie Drenthe maandag.

Het gaat daarbij om verschillende vormen van voor- en naschoolse kinderopvang. “Dit betekent dat de projecten waar de provincie en de Drentse gemeenten zich voor hebben ingespannen nu alsnog in aanmerking kunnen komen voor honorering. Ik ben blij dat het kabinet hiertoe besloten heeft�, aldus de gedeputeerde.

Afgelopen vrijdag maakte de staatssecretaris aan de leden van de Tweede Kamer bekend dat de toezeggingen die het kabinet in het verleden heeft gedaan op dit terrein alsnog nakomt. Enkele weken geleden stuurden de Drentse gemeenten en de provincie een gezamenlijke brief aan de vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarin zij aandacht vroegen voor deze kwestie. In de 12 gemeenten zouden een groot aantal plannen geen uitvoer kunnen gaan vinden. Plannen, die veelal geïnitieerd zijn door de bevolking zelf en waar door de inwoners lange tijd aan gewerkt is. De aanvragen lagen er al, maar op verzoek van de Ministeries Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen werd gewacht met het indienen ervan.

Het kabinet stelt hiervoor nu 195 miljoen euro beschikbaar uit de algemene middelen. Daarvan is 100 miljoen euro gereserveerd voor projecten op het gebied van dagarrangementen en combinatiefuncties. Het overige geld is bestemd voor taalprojecten voor allochtone vrouwen en de bestrijding van voortijdig schoolverlaten.
Provincie:
Tag(s):