dinsdag, 12. juli 2005 - 13:12

Ambtenaar en aannemers 'Oude Rijkswerf’ vervolgd voor fraude

Den Helder

Naar aanleiding van het onderzoek naar mogelijk strafbare feiten bij de ontwikkeling van het nautisch themapark op het terrein van de ‘Oude Rijkswerf’ in Den Helder heeft het Openbaar Ministerie Alkmaar besloten over te gaan tot vervolging. Uit het onderzoek is gebleken dat door verschillende personen en een bedrijf strafbare feiten zijn gepleegd. Twee ambtenaren van de gemeente Den Helder, twee werknemers van aannemersbedrijven en één van deze bedrijven zelf, zal een transactie worden aangeboden c.q. zullen strafrechtelijk worden vervolgd voor fraude.

Het OM heeft het voornemen twee personen en een bedrijf te dagvaarden wegens corruptie. Het strafbare feit betreft werkzaamheden die in 2002 aan een woning van de ambtenaar zijn verricht en waarvoor pas in 2004 is betaald.

Verder blijkt uit het dossier dat ten onrechte een factuur voor akkoord is getekend, terwijl de daarop vermelde goederen niet waren geleverd. Het OM heeft in deze zaak besloten een transactie aan te bieden wegens valsheid in geschrifte aan de betrokken ambtenaar en een medewerker van een aannemersbedrijf.

Het college van Den Helder is geschokt dat een medewerker van de gemeente als verdachte wordt aangemerkt in een strafrechtelijk traject. Naar aanleiding hiervan heeft het college besloten de verdachte met onmiddellijke ingang te schorsen vooruitlopend op besluitvorming over eventuele disciplinaire maatregelen.

De Rijksrecherche (RR) heeft het afgelopen jaar een diepgaand onderzoek uitgevoerd. Naast het horen van vele getuigen, hebben in november op verschillende plaatsen in Nederland doorzoekingen plaats gevonden. © BON
Provincie:
Tag(s):