donderdag, 22. december 2005 - 9:34

Amsterdam verantwoordelijk bij crisis op Schiphol

Amsterdam

In geval van een crisis of ramp in de gemeente Haarlemmermeer (met name op Schiphol) vindt de bestuurlijke en operationele aansturing voortaan plaats vanuit de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, inclusief de meldkamer daar. Dat geldt ook voor de voorbereiding op crises en rampen (oefeningen e.d.). Dat hebben de ministers Remkes en Donner vandaag besloten.

Daarmee komt er een eenduidige aansturing in dergelijke situaties op de nationale luchthaven, niet alleen voor brandweer en ggd, maar ook voor de politie.

De politie van de gemeente Haarlemmermeer blijft onderdeel uitmaken van de politieregio Kennemerland. De grenzen van deze regio en van de justitiële indeling worden dus niet gewijzigd.

Dat geldt ook voor de grenzen van brandweer- en ghor-regio’s. Tussen het bestuur en de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en de korpsbeheerder Kennemerland en beide betrokken hoofdofficieren (OM) worden nadere afspraken gemaakt over samenwerking en afstemming.
Provincie:
Tag(s):