dinsdag, 12. juli 2005 - 16:56

Anna Paulowna haalt ‘opgelucht’ adem

Anna Paulowna

De gemeente Anna Paulowna heeft op grond van het Besluit luchtkwaliteit getoetst of de luchtkwaliteit in 2004 voldeed aan de wettelijke luchtkwaliteitsnormen. Uit de rapportage blijkt dat de luchtkwaliteit in de gemeente gelijk is gebleven aan die in 2001 en voldoet aan de wettelijke kwaliteitsnormen.

De voornaamste bronnen van luchtverontreiniging zijn wegverkeer, industriële bedrijven en de landbouw. De uitstoot van stikstofoxiden wordt voornamelijk veroorzaakt door snelrijdende en optrekkende auto’s, bussen en vrachtwagens. Benzeen en koolmonoxide komen voornamelijk vrij bij stagnerend verkeer. De bronnen voor fijn stof zijn zeer divers. Hierbij moet gedacht worden aan het verkeer, de industrie en een groot areaal aan bloembollen- en akkerbouwgrond.

In 2002 stelde de gemeente Anna Paulowna voor het eerst een rapportage op over de luchtkwaliteit in 2001. De rapportage betreft altijd de situatie in het voorgaande jaar. De eerste keer was verplicht op basis van het Besluit luchtkwaliteit. Hoewel de verplichting is vervallen, blijft de gemeente regelmatig met een kritisch oog naar het milieu kijken. Dat heeft vooral te maken met toekomstige woningbouwprojecten of andere ruimtelijke ontwikkelingen, waarbij een goed beeld van de luchtkwaliteit noodzakelijk is.

Immers, luchtverontreiniging kan schade toebrengen aan de gezondheid van mens en dier en aan planten en gebouwen. De volgende rapportage over 2009 wordt in 2010 opgesteld. (Bron: Gemeente Anna Paulowna. © BON
Provincie:
Tag(s):