dinsdag, 6. september 2005 - 13:57

Antilliaanse premier nodigt Dales uit voor gesprek

Leeuwarden

De Antilliaanse minister-president Etienne Ys heeft burgemeester Geert Dales van Leeuwarden uitgenodigd om met hem te komen praten over de financiële en bestuurlijke toekomst van de Nederlandse Antillen. Het gesprek zal plaatsvinden op dinsdag 6 september in Den Haag. Daarbij zal ook de Antilliaanse minister van Binnenlandse Zaken en Constitutionele Zaken Richard Gibson aanwezig zijn.
<BR>
<BR>Ys heeft Dales benaderd vanwege diens lidmaatschap van de commissie-Jesurun die enige tijd geleden een advies heeft uitgebracht over de bestuurlijke en financiële verhoudingen tussen Nederland en de Nederlandse Antillen.

Enkele dagen geleden heeft minister Pechtold van Binnenlandse Zaken een brief over de verhoudingen met de Antillen aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin hij stelt dat eerst financieel orde op zaken moet worden gesteld alvorens sprake kan zijn van nieuwe bestuurlijke verhoudingen en grotere autonomie voor de Antilliaanse eilanden. De brief zal een van de gespreksonderwerpen zijn.
Dales is voorstander van een gelijktijdige aanpak van zowel de financiële kwesties als vraagstukken van bestuurlijke aard en rechtsorde. "Er is geen tijd te verliezen want niet alleen de financiële, maar ook de sociaal-economische toestand op de Antillen is buitengewoon zorgwekkend".
Burgemeester Dales geeft aan blij te zijn met de uitnodiging, want die geeft niet alleen de kans om nog eens aan te dringen op spoedige uitvoering van de aanbevelingen van de Commissie-Jesurun, maar ook om met de Antilliaanse regeringsleider te spreken over maatregelen die kunnen worden genomen voor het aanpakken van problemen met in Nederland woonachtige Antillianen. Een verbetering van de sociaal-economische ontwikkeling van de Antillen is volgens Dales een absolute voorwaarde voor een duurzame oplossing van die problemen. 'Wat dat betreft is er sprake van gedeelde belangen en ik wil graag van de minister-president horen wat hij denkt dat Nederland en de Nederlandse Antillen hier op de korte en langere termijn effectief aan te kunnen doen'.©BON/foto: DASfotografie
Provincie:
Tag(s):