donderdag, 22. september 2005 - 10:01

ANWB betreurt besluit van minister

Amstelveen

De ANWB betreurt dat de minister van Verkeer en Waterstaat er niets voor voelt de maximum snelheid voor auto’s met aanhanger te verhogen van 80 naar 90 km/uur. De minister reageert hiermee op schriftelijke vragen van CDA-kamerleden Atsma en de Pater- van der Meer. De ANWB is voorstander van zo’n verhoging omdat deze de verkeersveiligheid bevordert. Auto’s met caravan krijgen daardoor de mogelijkheid hun snelheid beter aan te passen aan die van het vrachtverkeer..

Meer dan 1100 lezers van de Kampeer & Caravan Kampioen reageerden op een oproep om hun bezwaren kenbaar te maken. De huidige praktijk is dat met name caravanners zich – noodgedwongen – aan de maximum snelheid houden, terwijl het vrachtverkeer 5 tot 10 km/u sneller rijdt. Dit lijdt tot irritatie, bumperkleven en inhalend vrachtverkeer. De ANWB is van mening dat een hogere maximum snelheid tot een rustiger verkeersbeeld en een betere doorstroming van het verkeer kan leiden. Ook in de ons omringende landen gelden hogere maximum snelheden voor auto’s met aanhangers.

De ANWB zal alsnog het probleem onder de aandacht van de kamerleden brengen. De organisatie zal proberen het op de agenda van het Algemeen Overleg van de vaste commissie voor verkeer en waterstaat die 5 oktober bijeenkomt te krijgen.
Categorie:
Tag(s):