vrijdag, 17. juni 2005 - 15:49

ANWB voert proefproces grijs kenteken nieuwe stijl

Den Haag

De ANWB en de Stichting Belangen Grijskentekeneigenaren (SBG) gaan een proefproces aanspannen tegen de nieuwe regeling voor grijze kentekens die per 1 juli ingaat. Eigenaren van een auto met een grijs kenteken moeten zich laten registreren om gebruik te kunnen maken van de uitkomsten van deze procedure.

De Tweede en Eerste Kamer hebben ondanks kritiek van de ANWB eind vorig jaar besloten geen overgangsregeling voor particuliere bezitters met een auto met grijs kenteken in te stellen.

ANWB en SBG hebben zich de afgelopen maanden daarom uitgebreid laten adviseren door advocatenkantoren. Daarna is de ANWB in gesprek gegaan met het ministerie van Financiën om te proberen via een andere weg alsnog iets te bereiken voor bezitters van een auto met grijs kenteken.

Wat gaat er nu gebeuren?

De SBG begint voor één individuele zaak een proefproces. De reden hiervoor is dat zowel ANWB en SBG door duizenden grijskentekenhouders zijn benaderd die zich door de overheid onrechtvaardig behandeld voelen. Dit proefproces zal waarschijnlijk enkele jaren duren, het is namelijk niet ondenkbaar dat moet worden doorgeprocedeerd tot aan het Europese Hof.

Gedurende dit proefproces zullen grijskentekenrijders het nieuwe tarief moeten betalen. Zoals het er nu naar uitziet zijn er drie uitkomsten van de proefprocedure mogelijk. De procedure kan verloren worden, de procedure kan gewonnen worden voor een beperkte groep (bijvoorbeeld minder validen of minder draagkrachtigen) of de procedure kan gewonnen worden voor alle grijskentekenrijders die zich hebben aangesloten bij de SBG.

Om van een eventuele positieve uitkomst gebruik te kunnen maken is het noodzakelijk dat grijskentekenrijders zich aansluiten bij de SBG. Deze moeten daarvoor donateur worden. De ANWB heeft ervoor gezorgd dat ANWB leden dat tegen een gereduceerd tarief kunnen worden. Tot 1 januari 2007 betalen zij slechts €25, i.p.v. €35. Het geld wordt gebruikt om de kosten van het proefproces te financieren.

Wat kunnen particulieren met auto op grijs kenteken doen?

ANWB-leden met een auto op grijs kenteken kunnen zich aanmelden bij de ANWB, o.v.v. naam, adres, woonplaats en kenteken. Dat kan bij voorkeur via e-mail aan belangenbehartiging@anwb.nl. of per brief aan ANWB. Mensen die géén lid zijn van de ANWB melden zich direct aan bij de SBG via hun website: www.sbg-delft.nl

De ANWB adviseert haar leden zich zo snel mogelijk aan te melden, liefst binnen 6 weken na 1 juli 2005. Daarna is ook mogelijk, maar dat houdt in dat uw bezwaar pas meetelt vanaf het daaropvolgende tijdvak.

Dit proefproces kan lange tijd in beslag nemen. De ANWB blijft heel nauw betrokken bij de ontwikkelingen rond het proces. Via de gebruikelijke kanalen, zoals de website van de ANWB, de Kampioen, Autokampioen en KCK houden wij ANWB-leden op de hoogte. De SBG geeft bovendien periodiek een nieuwsbrief uit.
Categorie:
Tag(s):