donderdag, 28. april 2005 - 14:00

ANWB wil uniforme markering op wegen

Den Haag

De ANWB heeft de minister van Verkeer en Waterstaat per brief gevraagd snel een einde te maken aan de onduidelijke markeringen op de wegen buiten de bebouwde kom. Uit de onderzoeken die de ANWB in de afgelopen twee jaar uitvoerde met ongeveer 500 leden, blijkt de enorme variatie in belijning van wegen een van de grootste struikelblokken te zijn bij het bepalen van de juiste snelheid. Dat leidt tot verwarring en daardoor tot verminderde veiligheid.

De bond wil dat de minister wegbeheerders wettelijk verplicht om voor 2010 allemaal dezelfde belijning aan te brengen op de wegen buiten de bebouwde kom, zodat het de weggebruikers te allen tijde duidelijk is welke snelheid er van hen verwacht wordt.

In de vakwereld is er inmiddels overeenstemming over een regime van drie typen wegen, waar respectievelijk 60, 80 en 100 km per uur gereden mag worden, alle met hun eigen specifieke markering. Toch verwachten de betrokken beheerders, vooral om financiële redenen, nog vele jaren nodig te hebben om dit eindbeeld te realiseren. Meestal worden termijnen genoemd van 10 tot 15 jaar. Dat is volgens de ANWB onverantwoord lang.

Het gebrek aan eenheid in de huidige belijning en de verwachte lange overgangstijd vindt de ANWB bovendien ongewenst omdat het een effectieve communicatie met de weggebruikers over de gewenste snelheid onmogelijk maakt.
Categorie:
Tag(s):