donderdag, 20. januari 2005 - 18:17

APK afgekeurd

Bunnik

Het aantal afkeuringen bij de APK is de afgelopen anderhalf jaar bijna verdrievoudigd. Dat komt niet omdat auto’s meer mankementen vertonen, maar omdat de RDW er strenger op toeziet dat ook afkeur ‘afgemeld’ wordt en dus in de statistieken komt.

De RDW is er op gebrand dat ook afgekeurde auto’s worden afgemeld omdat anders de controle op de APK ontbreekt. Als een keuring niet wordt afgemeld, kan er immers ook geen steekproef worden uitgevoerd door een RDW-inspecteur. Bovendien kan een consument zonder afmelding niet in beroep gaan tegen de afkeuring.

In augustus 2003 nam de RDW een drietal maatregelen om het afmelden van afkeuringen te stimuleren: geen afmeldtarief bij afkeur, bij steekproeven worden alleen de afkeurpunten bekeken en afkeurmeldingen vallen voortaan buiten de afmeldbeperking. Op het moment van invoeren bedroeg het percentage afkeuringen 0,45. Eind vorig jaar was dat percentage gestegen tot 1,23.

De RDW spreekt van een succes en verwacht dat het percentage afkeur verder zal stijgen nu de instantie sinds november vorig jaar zelf de APK-brieven verstuurt, in plaats van de auto-importeur. In die brieven wordt de consument er op gewezen dat afmelden verplicht en in zijn of haar voordeel is. De RDW raadt consumenten in de brief aan altijd om een keuringsrapport te vragen.

Dat het de RDW menens is, blijkt ook uit de undercover inspecteurs die zij de laatste tijd op pad stuurt. Inspecteurs melden zich anoniem bij een autobedrijf voor APK-keuring van een auto met gebrek. Als blijkt dat de afgekeurde auto niet wordt afgemeld, krijgen bedrijf en keurmeester een sanctie opgelegd. Bij herhaling wordt de APK-erkenning ingetrokken.

©BON / Foto: FBF.nl

Bron: BOVAG
Categorie:
Tag(s):