donderdag, 28. juli 2005 - 20:13

Arm Maakt Dik

Amsterdam

Arm maakt dik, blijkt uit een onderzoek gehouden onder 330 Nederlanders. Nederlanders met een beneden modaal inkomen en een lage opleiding houden zich aanzienlijk minder bezig met hun overgewicht dan Nederlanders met een bovenmodaal inkomen en een hoge opleiding. Zowel in mentaliteit als in gedrag is er sprake van een groot verschil tussen de lagere en hogere sociale klasse. Arm maakt niet alleen dik, maar rijkdom brengt naast geluk ook gezondheid.

Een door Millward Brown uitgevoerd onderzoek onder een representatieve steekproef met 330 Nederlanders toont aan dat Obesitas (ernstig overgewicht) vooral dreigt onder de lagere sociale klasse. In tegenstelling tot wat de Nederlandse Overheid ons doet denken, is obesitas geen sociale klasse en inkomens overstijgend probleem, maar manifesteren de risico's zich vooral onder de lagere sociale klasse.

'De Nederlandse Overheid zou via haar postbus 51 spotjes hier dan ook veel meer rekening mee moeten houden', zegt Henk Schulte (directeur van Millward Brown).

'Ons onderzoek toont aan dat lagere sociale klasse bij hun dagelijkse boodschappen veel minder op vet, suikers en koolhydraten letten dan hogere sociale klasse: 36% van beneden modaal let nooit op vet, terwijl dit percentages onder de hogere sociale klasse slechts 9% is. De let-op-vet campagne heeft blijkbaar niet geheel Nederland bereikt.' Dezelfde percentages gelden voor suikers en koolhydraten.
Speelt de vezelrijkheid van voeding een belangrijke rol onder de hogere sociale klasse (65% let hier op bij de aanschaf van hun dagelijkse boodschappen), onder de lagere sociale klasse is zich slechts 27% bewust van het belang en let 65% nooit op vezels.

Maar zoals gezegd is er niet alleen sprake van verschil in mentaliteit maar ook in gedrag. Nederlanders uit de lagere sociale klasse sporten minder dan die uit de hogere klasse: 28% van de beneden modale Nederlanders sport wekelijks tegenover 57% uit de bovenmodale laag van onze samenleving.
42% Van benedenmodaal vindt het invoeren van een vettax (belasting op producten waarin vet zit verwerkt) onacceptabel. Onder bovenmodaal is dit percentages slechts 22%.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat slechts 14% van de beneden modale Nederlander zijn/haar eetgewoonten heeft aangepast, terwijl 21% van de bovenmodale Nederlander gezonder is gaan eten.

71% Van de minima ziet ongezond en te vet eten als oorzaak van overgewicht. De lagere sociale klasse geeft tevens stress (43%) aan als oorzaak van overgewicht, naast gemakzucht (50%) en de beschikbaarheid van kant-en-klaar maaltijden (57%). Onder de hogere sociale klasse zijn al deze percentages aanzienlijk lager.

Over een ding zijn de Nederlanders het overigens wel eens: de schuld ligt niet alleen bij onszelf. 38 % Vindt dat de overheid de Nederlander meer bewust moet maken van overgewicht, de risico's en wat je er aan kunt doen. Tevens schrijft 36% van de lagere sociale klasse ook de verleiding in de reclame verantwoordelijkheid toe voor het overgewicht probleem.
Categorie:
Tag(s):