donderdag, 13. januari 2005 - 13:58

Armoede onder zelfstandige ondernemers sterk gestegen

Den Haag

De armoede onder zelfstandige ondernemers is in de jaren ’90 gestegen. Leefden in 1989 nog 40.100 kleine winkeliers, boeren en andere kleine ondernemers onder de armoedegrens, in 2000 was dat 47.600 of 13,3 procent. Dit is een stijging van bijna 19%, zo blijkt uit onderzoek van het Economisch Instituut Midden- en kleinbedrijf (EIM), dat donderdag werd gepubliceerd.

Vrouwen, ondernemers jonger dan 45 jaar, allochtonen en alleenstaanden zijn oververtegenwoordigd in de groep van zelfstandige ondernemers met een inkomen op of onder bijstandsniveau. Belangrijke reden dat deze groep ondernemers een hoger risico hebben om in armoede te vervallen, is dat starters veel moeten investeren en een plaats op de arbeidsmarkt moet veroveren. Daarbij is het eigen inkomen nogal eens de sluitpost op de begroting. Alleenstaande ondernemers kunnen nooit terugvallen op het inkomen van andere gezinsleden, waardoor ze relatief kwetsbaar zijn, als het met de inkomsten uit het bedrijf tegenzit.

Als incidentele armoede wordt meegerekend, ligt het percentage van zelfstandige ondernemers onder de armoedegrens zelfs nog hoger. Volgens het EIM ligt het percentage dan zelfs op 14 à 16 procent.

© BON / Foto: FBF.nl
Provincie:
Tag(s):