maandag, 14. maart 2005 - 17:03

Asbak leger, schatkist voller

Amstelveen

Het jaar 2004 was voor de verstokte roker geen gemakkelijk jaar. Deze roker kreeg toen namelijk te maken met een duidelijke verscherping van de Tabakswet en een forse prijsverhoging. De nieuwe wet en de prijsverhoging hebben er toe geleid dat in 2004 aanzienlijk minder is gerookt dan in voorgaande jaren. Toch werd er in 2004 meer accijns en BTW geïnd. Daarnaast is op 1 februari 2004 een forse prijsverhoging doorgevoerd. De prijs van zowel een pakje sigaretten van 25 stuks als een pakje shag van 50 gram werd toen € 0,80 hoger. Van deze prijsverhoging komt € 0,55 voor rekening van de overheid en € 0,25 van de tabaksfabrikanten.

Per 1 februari 2004 kost een pakje sigaretten in de meest populaire prijsklasse op € 4,60. Hiervan komt € 3,36 door accijns en BTW terecht bij de fiscus. Industrie en handel verdelen de rest. Ook een pakje shag van 50 gram kost € 4,60. De belasting is € 2,81. Voor fabrikanten en handel blijft nog € 1,79 over. ©BON/cbs
Categorie:
Tag(s):