zaterdag, 19. februari 2005 - 15:31

Autistische kinderen niet naar school

Den Haag

Honderden kinderen met een autistische stoornis (ontwikkelingsstoornis) zitten ongewild langdurig thuis terwijl ze op school zouden moeten zitten. F. Stekelenburg van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) zegt dat het om honderden kinderen gaat en dat hun afwezigheid oploopt tot enkele maanden. Zo is zaterdag in het Noord Hollands Dagblad te lezen. PvdA-Kamerlid Eijsink komt met vergelijkbare aantallen.

Zij heeft bij minister Van der Hoeven (Onderwijs) voorstellen ingediend voor meer aandacht voor deze zorgleerlingen.
Dat veel kinderen met autisme niet naar school gaan is volgens haar te wijten aan bureaucratie, overbodige commissies die bepalen of een kind voor extra zorg in aanmerking komt, en een tekort aan begeleiding in het speciaal onderwijs. Ouders van kinderen die speciale zorg nodig hebben op school, kunnen een ‘rugzakje’ aanvragen bij de gemeente. Met dit Persoons Gebonden Budget (PGB) kunnen ouders extra zorg voor hun kind ‘inkopen’. Met deze extra zorg kunnen kinderen met ontwikkelingsstoornissen het reguliere onderwijs blijven volgen. Maar de aanvragen voor zo’n PGB duren vaak eindeloos, scholen hebben lange wachtlijsten en de indicaties kloppen vaak niet. Hierdoor zitten deze kinderen veel te lang thuis, wat weer resulteert in leerachterstanden.
Volgens de inspectierapporten zouden in heel Nederland maar 181 kinderen thuis zitten. Kamerlid Eijsink komt op basis van haar onderzoek op zeker 2500 thuis zittende kinderen. Ook de Stichting Ombudsman zegt dat de Minister te weinig inzicht heeft in het aantal kinderen dat niet naar school gaat. De Stichting ombudsman krijgt veel klachten van ouders en deed al eerder onderzoek naar de thuiszitters. De Algemene Rekenkamer maakte vorige maand bekend dat het ministerie van onderwijs het aantal zorgleerlingen veel te laag had ingesteld, het werkelijke aantal bleek het viervoudige te zijn dan in eerste instantie werd gedacht. Volgens de Algemene Rekenkamer moet het namelijk geen vijf procent zijn maar twintig procent die thuis zitten.

© BON / Miranda van der Sloot


Provincie:
Tag(s):