vrijdag, 21. januari 2005 - 9:37

Auto's Peijs Kosten

De ANWB, de BOVAG, de RDW en het ministerie van Verkeer en Waterstaat hebben overeenstemming bereikt over een plan om autobezitters meer duidelijkheid te verschaffen rond de APK-keuring. Kern van het plan is een duidelijker onderscheid tussen de A.P.K., de reparatie van geconstateerde gebreken en het normale onderhoud aan de auto. Dit onderscheid moet de autobezitters helpen om bewuster te kiezen welke opdracht zij hun garagehouder geven.

De RDW gaat een afsprakenformulier meesturen met de standaardbrief waarmee de dienst kentekenhouders herinnert aan de APK-keuring. Op dit formulier kan de consument zijn wensen aangeven ten aanzien van de keuring. Moet het garagebedrijf alleen de wettelijk verplichte keuring uitvoeren, gelijk de noodzakelijke reparaties verrichten of de auto zelfs een onderhoudsbeurt geven? Het formulier dient als basis voor deze specifieke afspraken. Als de bezitter de auto weer ophaalt, kan de garagehouder aan de hand van het afsprakenformulier uitleggen wat de resultaten zijn van de keuring. Het is verder de bedoeling de rekening te specificeren en het APK-keuringsrapport inzichtelijker te maken.

De betrokken instanties zullen de nieuwe werkwijze op korte termijn twee maanden testen. Daarna moet uit een evaluatie blijken of de aanpak werkelijk een verbetering is. Minister Peijs heeft de Tweede Kamer vandaag met een brief over het voorstel geïnformeerd.

© BON / FBF.NL
Provincie:
Tag(s):