woensdag, 14. september 2005 - 13:27

Bedrijfsplan brandveiligheid onvoldoende

Epe

14 SEPTEMBER 2005 - Het rapport van de Vrom - inspectie over de naleving van onder meer bouw - en veiligheidsvoorschriften liegt er niet om. Het gaat niet alleen om zonder vergunning gebouwde schuurtjes en andere overtredingen van het bestemmingsplan. Vooral op het gebied van controles op milieuvergunningen en brandveiligheid scoort de gemeente dikke onvoldoendes.

Hoewel de VROM-inspectie constateert dat Epe ‘op de goede weg’ is, zijn er grote achterstanden weg te werken. Zo blijkt 88 procent van de bestemmingsplannen verouderd. Nu is er vrijwel geen enkele gemeente die die plannen wel op orde heeft, maar op terreinen waar de directe veiligheid in het geding kan zijn, zijn de achterstanden eveneens groot. Een ‘onvoldoende’ scoort Epe bij het bedrijfsplan brandveiligheid 2002-2005. Hoewel de ambitie goed is, had de gemeente Epe in februari en maart toen het inspectieteam de gemeente doorlichtte nog maar 69 van de 249 gebruiksvergunningen afgegeven. Die gebruiksvergunningen toetsen bijvoorbeeld de brandveiligheid van kinderdagverblijven.

De milieuhandhaving van de gemeente getuigt volgens de inspectie van een ‘te laag ambitieniveau’. Ook hier, veel achterstanden of ontbreekt het overzicht. Die geeft als voorbeeld dat er 37 bedrijven zijn die met een verouderde milieuvergunning werken terwijl in veel gevallen de bedrijfsvoering ingrijpend is veranderd. Bij milieucontroles treedt Epe volgens de inspectie te laks op. Een voorbeeld die de inspectie aanhaalt. Een bedrijf uit de gemeente heeft tegen de voorschriften in 5000 liter natronloog en ijzerchloride in één lekbak staan. Bij sterke concentraties kan dit tot brand en explosie leiden. Epe legt een dwangsom op en gelast de bakken te scheiden.

Als dit een half jaar later niet of halfslachtig is gebeurd, wordt de dwangsom twee maal opgeschort. Omdat de kwestie nog steeds niet is opgelost, moet Epe ‘zo spoedig mogelijk’ actie ondernemen om ‘veiligheidsrisico’s uit te sluiten. De inspectie spreekt zelfs van ‘onaanvaardbare risico’s’ temeer omdat het bedrijf in centrum Epe ligt. Op het gebied van externe veiligheid is er tot ongenoegen van de de inspectie geen overzicht van risicovolle objecten zoals LPG-tankstations. ‘Er zijn geen transportroutes gevaarlijke stoffen binnen de gemeente Epe’. De gemeente Epe neemt de kritiek serieus en wil de punten snel wegwerken. Er komen 4,8 nieuwe controleurs bij. Er komt een milieubeleidsplan speciaal voor vergunningen, meldingen en externe veiligheid. Controles op bedrijven worden opgevoerd. ©BON
Provincie:
Tag(s):