woensdag, 13. juli 2005 - 19:28

Bedrijvencentrum Vinkenslag

Maastricht

Woensdagmiddag heeft burgemeester Leers van Maastricht het nieuwe bedrijvencentrum voor de autohandel op het woonwagenkamp Vinkenslag geopend in aanwezigheid van de bewoners van het Maastrichte woonwagencentrum. Het bedrijvencentrum is onderdeel van de herinrichting van het woonwagenpark dat onder Leers is gestart.

De plannen voor de herinrichting van het gebied zijn in nauw overleg tussen de gemeente en de bewoners van het woonwagencentrum tot stand gekomen. Het was een langdurig proces waarin allereerst alternatieve locaties buiten Vinkenslag moesten worden gezocht die aan de wensen van de woonwagenbewoners voldeden.

Het autohandelscentrum biedt aan alle gebruikers op een eigen afgebakende kavel de mogelijkheid voor zowel bedrijvigheid als woonruimte met als uitgangspunt de gebruikers een goede startpositie te bieden voor een gezonde bedrijfseconomische ontwikkeling.

Vinkenslag is de laatste jaren verscheidene malen negatief in het nieuws is geweest. Dat negatieve imago doet de autohandel op het terrein geen goed. Alle betrokkenen hopen dat deze situatie binnenkort definitief tot het verleden behoort en willen daar graag actief aan bijdragen. Op haar beurt zal de gemeente er strikt op toezien dat de regels en gemaakte afspraken gehandhaafd worden. Om nog eens extra te onderstrepen dat in alle opzichten een nieuwe start gemaakt wordt is er in overleg met de bewoners van Vinkenslag voor gekozen het autohandelcentrum een nieuwe naam te geven. Op korte termijn wordt hier een beslissing over genomen. Nadat de nu opgeleverde kavels zijn ingericht, wordt er gestart met de herinrichting van het volgende gedeelte.

De komende periode zal er met de bewoners en bedrijven die betrokken zijn bij de tweede fase worden gesproken over de nieuwe huisvesting voor henzelf en hun bedrijf. Er zal nog een aantal fases doorlopen moeten worden voor het hele terrein opnieuw ontwikkeld is.

© BON/Gemeente Maastricht
Provincie:
Tag(s):