woensdag, 9. februari 2005 - 13:34

Beeld Zuiderzeegezicht aan de Scheepssingel

Harderwijk

Vorig jaar is in goed overleg met de bewoners van de Scheepssingel naar de locatie gekeken van het markante beeld Zuiderzeegezicht van Eibert den Herder. Dit zou op de plek komen van de Levensboom. Het beeld is de milieuprijs die de gemeenteambtenaren van het gemeentehuis van toenmalige minister van milieu Ed Nijpels mochten ontvangen. Dit beeld staat onderaan de Scheepssingel. De Levensboom zou worden verplaatst en op een andere locatie in Harderwijk worden neergezet.

De VVD-fractie heeft begrepen dat het gezien de kosten van de verplaatsing van de Levensboom en de noodzaak tot financiële ombuigingen in de gemeentebegroting, niet verantwoord dat zou zijn de Levensboom te verplaatsen. Evenzo heeft de VVD-fractie van de bewoners van de Scheepssingel begrepen, dat zonder overleg met de bewoners en zonder hiervoor een vergunning te verlenen een andere locatie op de Scheepssingel gekozen is.
Deze locatie is bovenaan de Scheepssingel en is naar het oordeel van de VVD-fractie niet geschikt voor dit markante beeld. Het beeld, met een afmeting van 3 meter hoog en een oppervlakte van 4 bij 6 meter, zou het uitzicht van de bewoners belemmeren en toeristen zouden niet begrijpen waarom dit beeld voor authentieke huizen aan de Scheepssingel staat.

De VVD-fractie kan zich andere locaties voorstellen die beter geschikt zijn, ook gezien de geschiedenis van Eibert den Herder. Dit beeld zou een plek kunnen krijgen aan de Boulevard op de plek van de stenen surfzeilen kijkend over het water of bij het bruggetje kijkend over de Vissershaven of op de Vischmarkt. Het beeld zou op deze locaties, qua grootte en geschiedenis, veel beter tot zijn recht komen, volgens de VVD-fractie.
De VVD neemt de kwestie hoog op en stelt nu vragen aan het college.
Provincie:
Tag(s):