maandag, 19. december 2005 - 13:34

Beleggingsinstellingen mogelijk vrij van belasting

Den Haag

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Wijn van Financiën ingestemd met de introductie van een regeling op grond waarvan beleggingsinstellingen vrijgesteld worden van belasting. Met het wetsvoorstel wordt een impuls gegeven aan de versterking van de concurrentiepositie van in Nederland gevestigde beleggingsinstellingen.

In Nederland gevestigde fondsen kunnen zich hierdoor eenvoudiger bewegen op de internationale markt. In de voorgestelde regeling zal de beleggingsinstelling niet zijn onderworpen aan de heffing van vennootschapsbelasting en hoeft er bij dividenduitdeling geen dividendbelasting te worden ingehouden. Kiest een beleggingsinstelling voor toepassing van de nieuwe regeling, dan kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op eventuele belastingvoordelen uit belastingverdragen.
Categorie:
Tag(s):