woensdag, 25. mei 2005 - 16:20

Bemande proefmeting geluidshinder Schiphol

Heemskerk

De Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid (CDV) heeft woensdag de gehele dag geluidsmetingen uitgevoerd in Heemskerk. De CDV ontdekte geluidsmetingen tussen het gemeten en berekende vliegtuiggeluid in haar onderzoek naar een systeem voor handhaving voor het gebied rondom Schiphol. Bij deze proef van vandaag werd gewerkt met een ‘bemande’ geluidsmeting van TNO.

Dit wil zeggen dat permanent iemand bij de meetpost aanwezig is om geluiden toe te schrijven aan een vliegtuig of een andere omstandigheid. Bij de uitkomsten van deze meting, was ook voorzitter van de CDV Huib Eversdijk aanwezig, Nieuwe metingen zullen vervolgens worden vergeleken met de berekende waarden voor de meetlocatie. Aan de hand van deze gegevens kan worden gekeken hoe de verschillen tussen rekenen en meten ontstaan. Het blijkt dat onbemande meetposten niet goed in staat zijn een juiste meting te verrichten. Naar verwachting zullen de nieuwe berekeningen rond het eind van 2005 bekend worden. De CDV brengt vervolgens advies uit over hoe deze verschillen kunnen worden opgelost.
Provincie:
Tag(s):