dinsdag, 26. juli 2005 - 14:29

Benefietconcert voor huismus

Zeist

Het Ricciotti Ensemble zal aanstaande zaterdag op Belcour in Zeist een benefiet concert geven voor de bedreigde huismus. Zij doen dit om de Vogelbescherming te steunen bij haar campagne om de huismus weer van de rode lijst af te krijgen. De huismus, nog niet zo lang geleden de algemeenste vogelsoort, staat momenteel op de Rode Lijst van de Nederlandse Broedvogels.

De afgelopen 25 jaar is zijn aantal gehalveerd. Huismussen hebben in toenemende mate te maken met gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. De oorzaken hiervoor zijn vooral vermindering van graanteelt en het verdwijnen van huizen met geschikte dakpannen om onder te kunnen broeden. Later in dit jaar start Vogelbescherming een campagne, die er voor moet zorgen dat de aantallen huismussen weer toe zullen nemen en de vogel als bedreigde soort van de Rode Lijst geschrapt kan worden. Het optreden is van 14.00 uur tot 16.00 uur en de toegang is gratis.

© BON / Foto Menno Bausch
Provincie:
Tag(s):