donderdag, 18. augustus 2005 - 19:15

Benoeming plaatsvervangend korpschef politie Zeeland

Met ingang van 1 september 2005 is bij Koninklijk Besluit de commissaris van politie M.E. Siderius benoemd tot plaatsvervangend korpschef van politie Zeeland. De 45-jarige Siderius nam deze functie reeds twee jaar waar. Hij trad in 2000 toe tot het Zeeuwse korps waar hij de functies van ditrictschef Zeeuwsch-Vlaanderen en Hoofd Stafbureau Korpsleiding vervulde.

Daarvoor was hij werkzaam in de politiekorpsen Midden- en West Brabant en Rotterdam-Rijnmond. De officiele installatie zal plaatsvinden op 12 oktober 2005 in de Burgerzaal van het stadhuis in Middelburg.

© BON
Provincie:
Tag(s):