donderdag, 3. november 2005 - 14:04

Beroepsvissers gepakt met ondermaatse netten

IJsselmeer

In een tijd, dat de binnenvisserij op het IJsselmeer/Markermeer volop in de aandacht staat van de politiek en de visserijbranche, heeft de Waterpolitie Unit IJsselmeer/Friese wateren twee Enkhuizer beroepsvissers betrapt op het vissen met een grote hoeveelheid ondermaatse staande netten. Met deze staande netten wordt de visserij op baars en snoekbaars uitgeoefend op het IJsselmeer/Markermeer.

Maandag in de namiddag controleerde de waterpolitie op het IJsselmeer, noordelijk van Enkhuizen een aantal staande netten, die vissend te water stonden. Toen bleek al, dat een grote hoeveelheid van die netten, niet aan de wettelijke maaswijdte van 101 millimeter voldeed. Tot het invallen van het donker, werden 12 staande netten uit het water inbeslaggenomen. Omdat het vermoeden rees, dat ter plaatse ongeveer 200 staande netten te water zouden staan, werd besloten de actie voort te zetten, op dinsdagmorgen.

Toen de beide IJsselmeerkotters dinsdagmorgen in alle vroegte de haven van Enkhuizen uitvoeren, om naar de visgronden te varen, ging de Waterpolitie Lelystad / Enkhuizen, versterkt met enkele leden van het zogenaamd "vis-stroperijteam" aan boord van de twee kotters. Op vordering van de waterpolitie, werden in totaal 190 staande netten, met een lengte van tussen de 17 en 19 kilometer uit het water opgehaald. Bij meting aan boord bleek, dat 83 van die netten, niet aan de gestelde maaswijdte voldeed.

Deze netten, met een lengte van ongeveer 7-8 kilometer werd door de waterpolitie in beslaggenomen. De beide vissers krijgen een proces-verbaal voor het vissen met ondermaatse staande netten en het vissen met deze vistuigen, zonder het vereiste visserijmerken. Bij het binnenhalen van de ondermaatse netten was duidelijk te zien, dat er maatse maar zeker ook ondermaatse baars gevangen werd. Deze manier van vissen heeft dan ook een negatieve invloed op het vis ( baars ) bestand.

Met de officier van justitie Alkmaar was voor de actie overleg gepleegd. Deze zal in een later stadium beslissen, wat er met de inbeslaggenomen staande netten zal gebeuren. De nieuw waarde van deze netten is ongeveer 16.000 euro. Ook het visstroperijteam van regiopolitie Fryslân heeft meegedaan aan de actie.
Provincie:
Tag(s):