vrijdag, 10. juni 2005 - 10:38

Beschermd wonen kent geen feestjes

Zwolle

De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) neemt binnenkort de duizendste klant op maar tijd voor een feestje is er allerminst. Dat zou ook niet gepast zijn. Dat de teller, na ruim drie jaar, al op duizend staat is tekenend voor een complexere maatschappij. Beschermd wonen in de regio Zwolle groeit nog steeds. De verwachting is dat medio 2008 de RIBW meer dan 200 woonplekken heeft. Een groei die voor een deel verklaard wordt door het toenemende aantal mensen met een verslavingsproblematiek.

Die zorgen voor probleemhuishoudens. Ook het toenemende aantal mensen dat problemen heeft met woningcorporaties zorgen voor een grotere werkdruk bij het RIBW. De tijd dat een RIBW overwegend klanten met een (langdurige) psychiatrische problematiek opnemen is inmiddels achterhaald. De maatschappij zit tegenwoordig zo complex in elkaar dat het leven voor veel meer mensen steeds ingewikkelder wordt.

Voor een groeistad als de Overijsselse hoofdstad komt daar ook nog eens bij dat de sociale cohesie geringer lijkt te worden. Hoewel op dit moment het RIBW de duizendste klant mag verwelkomen blijken er op de wachtlijst nog veertig klanten te prijken. Daarbij is het in veel gevallen een ingewikkelde casus om de juiste zorg te kunnen bieden. Samenwerking tussen het RIBW en andere zorgaanbieders als de Zwolse Poort en de RIAGG is daarbij van groot belang. Dat het RIBW voorziet in een aanzienlijke vraag van zorgaanbod is duidelijk.

Maar de laatste jubileumopname zal niet gevierd gaan worden.
Wel wordt er intern stil gestaan bij de duizendste klant.
Beschermd wonen in de regio Zwolle groeit nog steeds. De verwachting is dat medio 2008 de RIBW meer dan 200 woonplekken heeft. Een groei die voor een deel verklaard wordt door het toenemende aantal mensen met een verslavingsproblematiek.

Tekst: MediaHuis Zwolle
Provincie:
Tag(s):