maandag, 21. februari 2005 - 13:22

Bescherming weidevogels

De Bilt

Het voorjaar nadert met rasse schreden en over niet al te lange tijd zullen de weidevogels terugkeren uit warmere oorden om in Nederland te broeden. Tijdens hun jaarlijkse verblijf in de weilanden van agrariërs moeten de weidevogels kunnen rekenen op bescherming. Landschapsbeheer Utrecht wil samen met vele vrijwilligers en agrariërs ervoor zorgen dat de nesten gespaard blijven bij de dagelijkse werkzaamheden op het boerenbedrijf. De vrijwilligers speuren in het voorjaar, buiten in het boerenland, naar vogels, nesten en kuikens.

Ze onderhouden contact met de boer over hun bevindingen, overleggen over beschermingsmaatregelen en voeren deze ook uit. Er is nog altijd veel behoefte aan nieuwe vrijwilligers en daarom organiseert Landschapsbeheer Utrecht ook dit jaar weer een cursus vrijwillige weidevogelbescherming. In deze cursus worden vrijwilligers voorbereid op het nieuwe weidevogelseizoen. In drie avonden komen onderwerpen aan bod als de diverse soorten weidevogels, het zoeken en vinden van nesten, beschermingsmaatregelen, contact tussen boer en vrijwilliger. De cursisten worden ook in contact gebracht met de reeds actieve vrijwilligers in de omgeving zodat de deelnemers na de cursus in hun eigen omgeving het veld in kunnen.
Opgeven voor de cursus kan bij het secretariaat van Landschapsbeheer Utrecht, tel: 030 220 55 34 of via algemeen@landschapsbeheerutrecht.nl.
Provincie:
Tag(s):