dinsdag, 15. februari 2005 - 12:21

Beslissing Nedereindse plas uitgesteld

Utrecht

De beslissing om al of niet een bedrag van € 2,8 miljoen uit het Stimuleringsfonds te reserveren voor het realiseren van een afdichtende maatregel van de Nedereindse Plas is uitgesteld. Provinciale staten vinden dat er nog teveel vragen openstaan over de veiligheid en het financiële draagvlak. Zij willen daarom dit onderwerp eerst uitvoerig behandelen tijdens de vergadering van de statencommissie Water en Milieu. Deze vergadert op maandag 28 februari vanaf 14.00 uur.

Het is de bedoeling de voormalige stortplaats open te stellen voor waterrecreatie. Omdat deze in contact staat met het oppervlaktewater, is het nodig eerst – om risico’s voor recreanten weg te nemen - een milieuhygiënische afdichting van de stortplaats te realiseren.

© BON / Foto Menno Bausch
Provincie:
Tag(s):