woensdag, 23. februari 2005 - 17:48

Bestrijding vossen bij scharrelkippen toegestaan

Flevoland

Gedeputeerde Staten verlenen aan de faunabeheerders van de Faunabeheereenheid Flevoland een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet om vossen binnen een straal van 500 meter rond Freilandbedrijven af te schieten. Hiermee beogen Gedeputeerde Staten dat de kippen die daar worden gehouden buiten kunnen blijven scharrelen, terwijl de vossenpopulatie geen gevaar loopt.

Om schade op bedrijven met Freilandkippen te voorkomen en te beperken heeft de Faunabeheereenheid Flevoland een ontheffing aangevraagd bij Gedeputeerde Staten van Flevoland om de vossen af te schieten. Vossen belagen Freilandkippen, scharrelkippen die overdag buiten lopen en juist dan kwetsbaar zijn voor vossen.

In voorgaande jaren is al een aantal maal ontheffing verleend om vossen te schieten nadat zij op Freilandbedrijven kippen hadden gedood.

In november 2004 is het Faunabeheerplan Flevoland goedgekeurd. Daarin is opgenomen dat voor het afschot van vossen ter voorkoming van schade aan Freilandkippen ontheffing wordt aangevraagd bij Gedeputeerde Staten. Het Faunafonds heeft een landelijk advies uitgebracht waarin zij adviseert om, ter voorkoming van schade aan Freilandkippen, ontheffing te verlenen voor afschot van vossen.

©BON / foto: Teun Veldman
Provincie:
Tag(s):