maandag, 28. februari 2005 - 14:50

Betere instrumenten tegen illigale bewoning

Mede op initiatief van de provincie Gelderland heeft het Interprovinciaal Overleg (IPO) de Tweede Kamer een brief gestuurd, waarin gepleit wordt voor het verbeteren van de handhavinginstrumenten om het illegaal bewonen van recreatiewoningen tegen te gaan. Aangedrongen wordt o.a. op onderzoek naar ‘omkering van de bewijslast’.
<BR>Dinsdag 1 maart buigt de Tweede Kamer zich namelijk over dit onderwerp, naar aanleiding van een tweetal rapporten die minster Dekker naar de Kamer heeft gestuurd.

Uit het ene rapport, dat de VROM-Inspectie heeft opgesteld, blijkt dat een meerderheid van de gemeenten met recreatiewoningen in Nederland en ook in Gelderland ervoor kiest om permanente bewoning tegen te gaan en de regels van het bestemmingsplan te handhaven.
Op verzoek van de Minister hebben alle gemeenten laten weten welke beleidskeuze zij hebben gemaakt; handhaven van het bestemmingsplan, dus het tegengaan van de illegale bewoning, aanpassen van het bestemmings-plan of het afgeven van persoonsgebonden beschikkingen aan de huidige bewoners.

In de discussie over illegale permanente bewoning van recreatiewoningen hebben diverse gemeenten aangegeven behoefte te hebben aan meer en betere instrumenten om dit tegen te gaan. Zij zijn met verschillende voorstellen op dit gebied gekomen. VROM heeft samen met VNG en IPO bekeken welke voorstellen haalbaar zijn. De resultaten hiervan staan in het tweede rapport dat naar de Kamer is gestuurd.
De Minister heeft aangegeven geen extra acties te willen ondernemen. Zij laat de verantwoordelijkheid voor deze problematiek bij de lagere overheden liggen. Dit past in de filosofie van de Nota Ruimte: decentraal wat kan, centraal wat moet.
Provincie:
Tag(s):