maandag, 13. juni 2005 - 21:46

Bewoners van Roombeek krijgen zorg op maat

Enschede

Maandag ondertekenden de woningcorporaties Domijn en De Woonplaats, zorgverzekeraar Menzis en de gemeente Enschede een gezamelijke intentieovereenkomst waarin zij vastleggen zich maximaal in te zetten om in de wijk Roombeek een woonservicegebied te realiseren. In een woonservicegebied zijn de voorzieningen voor wonen, welzijn en zorg dusdanig optimaal dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

In het proefproject zal worden geëxperimenteerd met een vraaggestuurd aanbod van woon-, welzijns-, en zorgarrangementen. Bewoners kunnen aangeven wat hun wensen zijn. Zorgaanbieders, woningcorporaties, en dienstverleners zullen vervolgens hun diensten op maat aanbieden.

Voor Enschede ondertekende burgemeester Den Oudsten, voor Mezis tekende voormalig minister Roger van Boxtel.

Foto: Robert Hoetink
Provincie:
Tag(s):