donderdag, 10. maart 2005 - 17:14

Bewoners vragen stankvergoeding

Helmond

Bewoners van Rijpelberg in Helmond zijn in de hete zomer van 2003 gedurende lange tijd geteisterd door een walgelijke stank. De stank bleek maanden later, veroorzaakt te worden door een bedrijf op het BZOB. Uit een silo waarvan de coating niet meer voldeed, lekte mercaptaan: een stof die aan aardgas wordt toegevoegd, zodat je aardgas kunt ruiken. Het vrijkomen van kleine hoeveelheden kan al enorme stankoverlast veroorzaken.

Volgens sommige bewoners heeft de gemeente niet adequaat gereageerd en men vraagt nu een schadevergoeding voor de tijd dat men in de stank heeft gezeten. De bewoners vragen de gemeente Helmond om de onroerendzaakbelasting kwijt te schelden. Tevergeefs, volgens het college van B & W. Op een andere tegemoetkoming hoeven ze ook niet te rekenen. De stank is veroorzaakt door een particulier bedrijf dat onder gezag staat van de provincie. © BON / Miranda van der Sloot
Provincie:
Tag(s):