woensdag, 14. december 2005 - 13:24

Bewoners Vroonermeer-Zuid niet helemaal blij

Alkmaar

Bewoners van de wijk Vroonermeer-Zuid zijn tevreden over hun woningen maar iets minder over hun woonomgeving. Er zijn te weinig voorzieningen, het groen wordt maar matig gewaardeerd en over het aantal parkeerplaatsen zijn de meningen verdeeld. De communicatie met en de informatie naar inwoners zou beter kunnen. Dit blijkt uit een onderzoek dat de afgelopen maanden gehouden is onder bewoners en betrokken ambtenaren. Naast verbetermogelijkheden voor de wijk zelf moeten de resultaten ook leerpunten opleveren voor de bouw van Vroonermeer-noord.

Negentig procent van de bewoners van Vroonermeer-Zuid is tevreden over hun woning. Dat geldt zowel voor de grootte als voor de sfeer van de woning. Ook over de grootte van de tuin is het merendeel tevreden. Waar bewoners minder tevreden over zijn, is de hoeveelheid bergruimte die de woningen bieden, en vooral het gebrek aan koelte in de zomer. De keuze om de woningen goed te isoleren en bewust op de zon te richten, blijkt als nadeel met zich mee te brengen dat het in de zomer moeilijk is de woningen koel te houden. Verder zijn de bewoners tevreden over de milieuvriendelijke opzet van de wijk, de architectuur, de 30-kilometerzone en de aanwezige fietspaden.

Van het begin af aan is bij de opzet van de wijk uitgegaan van een beperkt aantal voorzieningen. Hier zijn de bewoners achteraf in hoge mate ontevreden over. Vooral het ontbreken van medische voorzieningen en voldoende mogelijkheden voor basisonderwijs ervaren de bewoners als storend.

Meer dan de helft van de wijkbewoners geeft aan dat er gevaarlijke verkeerssituaties zijn in Vroonermeer-Zuid. Bij de inrichting van de wijk is bewust gekozen voor een openbare buitenruimte, waarbij geen onderscheid te zien is tussen de rijbaan, het voetpad en de parkeerplaatsen. Dit om te benadrukken dat er alleen langzaam gereden mag worden. Deze indeling maakt het voor de politie echter moeilijk om tegen overtredingen op te treden, zoals fout foutparkeren en het ontwijken van drempels over de stoep door automobilisten. De gemeente zal in overleg met de politie kijken wat hieraan te doen is.

Met de hoeveelheid groen en de variatie in de beplanting, is iets minder dan een vijfde van de bewoners niet zo blij. Naar aanleiding van de uitkomsten van de enquêtes gaan de wijkbeheerders samen met de wijkraad van Vroonermeer-Zuid een actieplan opstellen voor verbeteringen in deze.
Provincie:
Tag(s):