vrijdag, 18. februari 2005 - 11:13

Bij vier personen sprake van TBC

Zeist

Uit het lopend onderzoek onder de 408 personen met een positieve reactie op de Mantoux (huidtest), zijn nieuwe resultaten gekomen. Vooralsnog is bij vier personen sprake van TBC. Drie van hen zijn niet besmettelijk voor anderen. Bij een vierde persoon is open TBC geconstateerd. Nader onderzoek moet duidelijkheid geven over de mate van besmettelijkheid. Vooralsnog wordt deze door de artsen laag ingeschat.

Op 11 februari jl. is de laatste tussenstand van het lopend onderzoek bekendgemaakt. Toen waren inmiddels 250 van de 408 besmette personen (d.w.z. mensen die de bacterie hebben opgelopen) op hun afspraak geweest bij de Tuberculosebestrijding Utrecht. Daarbij zijn geen mensen met TBC aangetroffen. De huidige stand van zaken is dat bij vier personen sprake is van TBC van wie één persoon mogelijk besmettelijk is. Gezien het feit dat de betreffende persoon niet of nauwelijks hoest en de ziekte zich vermoedelijk zeer recentelijk tot de ‘open’ fase heeft ontwikkeld, wordt door de tuberculoseartsen de mate van besmettelijkheid ingeschat als laag. Eén en ander is afhankelijk van gedragsfactoren als hoesten, hoesthygiëne (hand voor de mond) en de hoeveelheid contacten.

© BON / Foto Menno Bausch
Provincie:
Tag(s):