dinsdag, 12. april 2005 - 13:25

Bijna 3 miljoen Nederlanders hebben geldzorgen

Amstelveen

Bijna 3 miljoen Nederlanders kampen met geldzorgen; ruim 1 miljoen mensen liggen er zelfs ‘s nachts wakker van. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar betalingsgedrag, dat Interview-NSS voor het derde achtereenvolgende jaar heeft uitgevoerd in opdracht van Groep Gerechtsdeurwaarders Nederland (GGN), Nederlands grootste incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie. Uit het onderzoek blijkt ook dat Nederlandse consumenten inmiddels beter omgaan met financiële moeilijkheden en in tegenstelling tot vorig jaar de tering naar de nering aan het zetten zijn.

Inkomensdaling is de voornaamste oorzaak van de verslechterde financiële situatie van de Nederlandse huishoudens. Bij eenderde van de huishoudens is het inkomen gedaald, ten opzichte van bijna een kwart vorig jaar. Met name 50-plussers en gezinnen met een inkomen onder modaal worden zwaar getroffen: respectievelijk 38% en 42% heeft het inkomen zien dalen ten opzichte van respectievelijk 25% en 32% vorig jaar. Ook inwoners van Oost-Nederland hebben het moeilijk: daar zag 36% van de huishoudens het inkomen afnemen. Consumenten denken dat het inkomen vooral zal dalen door de slechte Nederlandse economie (49%). Ruim één op de tien (12%) verwacht een inkomensdaling door dreigend ontslag.

Steeds moeilijker rondkomen
Van de ca. 1,3 miljoen huishoudens die een (verdere) inkomensdaling verwachten, komt 80% nu al niet uit aan het eind van de maand. Van deze groep komt een kwart minimaal € 250,- tekort om te kunnen leven volgens de normale levensstandaard. Ook staat eenderde van alle Nederlanders regelmatig of continu rood op de betaalrekening. Negen op de tien huishoudens die een inkomensdaling verwachten, merken nu al een daling van hun besteedbaar inkomen als gevolg van de verschillende tariefstijgingen die op 1 januari 2005 zijn doorgevoerd voor o.a. ziektekosten en energie. Bijna de helft van de Nederlanders (48%) geeft aan rekeningen wel eens te laat te betalen. Steeds vaker is geldtekort hiervoor de reden. Vorig jaar gaf een kwart ‘tekort op de rekening’ als reden op voor te laat betalen, nu is dat bijna de helft (45%), en in de groep met beneden modale inkomens zelfs tweederde (61%).

Tering naar de nering
Consumenten lijken gewend te raken aan de slechte financiële situatie. Uit het onderzoek blijkt dat ze in toenemende mate de tering naar de nering zetten. Over de hele linie wordt minder uitgegeven aan producten en diensten (78%).Vooral op uitgaan, persoonlijke verzorging, luxe artikelen en woninginrichting wordt bezuinigd. Ook ‘op de pof� consumeren komt veel minder voor. Ruim tweederde van de Nederlandse consumenten (64% ten opzichte van 54% vorig jaar) koopt nooit op krediet of met uitgestelde betaling

Positieve signalen
Peter Taks, algemeen directeur van GGN: “De verslechterende financiële situatie leidt logischerwijs tot meer openstaande facturen. Dit merken wij in de praktijk ook. Zo heeft GGN in 2004 ruim een half miljoen nieuwe zaken in behandeling genomen. Toch zien we nu voor het eerst ook positieve signalen die duiden op voorzichtig economisch herstel. Consumenten blijken beter om te gaan met hun financiële situatie, door bewust te bezuinigen en minder op krediet te kopen. Die bewustwording zien we ook bij bedrijven. Voor openstaande rekeningen is niet alleen geldtekort, maar ook vergeetachtigheid en nonchalance nog steeds een belangrijke reden. Op dat punt kunnen bedrijven dus zeker meer rendement halen uit hun debiteurenbeheer en uit ons onderzoek blijkt dat ze dat ook al doen. De meeste bedrijven laten er geen gras meer over groeien als de betalingstermijn wordt overschreden. Steeds vaker wordt al binnen tien dagen na het verstrijken van de termijn actie ondernomen. Voorheen duurde dat vaak minstens drie weken.�
Categorie:
Tag(s):