donderdag, 22. december 2005 - 11:46

Bijna eenvijfde groepsverblijven niet veilig

Arnhem

De Inspectie Voor Ruimte, Wonen, Milieu en Rijksgebouwen (VROM) heeft in oktober samen met 21 betrokken gemeenten 71 groepsverblijven gecontroleerd in Gelderland en Overijssel. Bij 17% van de bedrijven was het verblijf niet veilig. In overleg met de gemeente, de brandweer en de eigenaar van de accommodatie zijn maatregelen genomen om de risicovolle situaties te beëindigen.

Het onderzoek vond plaats tijdens een speciale 'toezichtweek' van 10 tot en met 14 oktober. Het onderzoek richtte zich op groepsverblijven waar overnachting mogelijk is zoals kampeer- of vakantieboerderijen, scoutinggebouwen en maneges waar ruiterkampen worden gehouden.

Bij de controles is gekeken naar alle mogelijke aspecten van de VROM-wet- en regelgeving: ruimtelijke ordening, bouw, milieu, het gebruik, de brandveiligheid, de vluchtveiligheid, de veiligheid van het leidingwater (legionella) en eigen waterwinningen.

Voor vrijwel al deze aspecten is de gemeente de eerst verantwoordelijke handhaver van de regels. De VROM-Inspectie controleert de uitvoering door gemeenten. Bij de toezichtweek heeft de inspectie nauw samengewerkt met de betrokken gemeenten en ondersteunde deze waar dat nodig en gewenst was.

Bij 60% van de groepsaccommodaties is vastgesteld dat niet werd voldaan aan de regelgeving op het gebied van de legionellapreventie. Veel ondernemers waren niet of nauwelijks op de hoogte dat zij verplicht zijn om risico-analyses uit te laten voeren, beheersplannen te maken, een logboek bij te houden en monsternames te doen voor hun bedrijf.

De VROM-Inspectie bespreekt de resultaten met de deelnemende gemeenten en brancheorganisaties. Voor de onveilige accommodaties houdt de Inspectie zelf een vinger aan de pols; voor de overige 55 bedrijven wordt de controle overgelaten aan de gemeenten. De gezamenlijke uitvoering maakt het mogelijk eventuele uitvoeringsproblemen van beleid, wet- en regelgeving snel op te sporen.
Provincie:
Tag(s):