donderdag, 21. juli 2005 - 22:48

Bijstandsfraude opsporen via kentekens

Groningen

Door bijstandsgegevens te koppelen aan de bestanden van de RDW (voorheen Rijksdienst voor het Wegverkeer) zijn de gemeenten die samenwerken in het Regionaal Platform Interventieteams Noord diverse gevallen van bijstandsfraude op het spoor gekomen.
<BR>
<BR>Inmiddels zijn van 12 gemeenten de resultaten bekend. Sommige bijstandsklanten bleken één of meerdere (dure) (bedrijfs)auto&#039;s te hebben en hadden dit verzwegen bij de aanvraag van de bijstandsuitkering. Op basis van de RDW-gegevens werden dertig uitkeringen geheel beëindigd en twintig gedeeltelijk. Daarnaast werden 308 andere maatregelen genomen, zoals het opleggen van boetes en het doen van nader onderzoek. De gemiddelde besparing voor een gemeente bij een beëindigde bijstandsuitkering bedraagt EUR 12.670,- per jaar.

Informatie over voertuigbezit is bij de vaststelling van het recht op bijstand om verschillende redenen van belang. De gegevens worden gebruikt bij de vaststelling van het vermogen en als indicatie voor verzwegen inkomsten of handelsactiviteiten. Daarnaast biedt voertuigbezit vaak ruimere arbeidsmobiliteit. De gemeenten vragen op inlichtingenformulieren daarom naar voertuigbezit. Deze opgave werd tot dit project niet extern op systematische wijze gecontroleerd.

De gemeenten verschillen onderling wel in hun vrijstellingsbeleid over autobezit. Sommige gemeenten staan geen extra vermogensvrijlating voor auto's toe, andere gemeenten accepteren vrijstellingen tot EUR 7.000,- bovenop de bestaande vermogensvrijlating.

In totaal zijn 41.817 sofi-nummers gecontroleerd. Hiervan bleken 13.461 cliënten (32%) bij elkaar 27.752 kentekens op naam te hebben. "Recordhouder" was een Drentse bijstandscliënt met 761 kentekens op naam.

Landelijke belangstelling
De RDW-koppeling is in samenwerking met RDW ontwikkeld door de gemeente Groningen en via het Regionaal Platform aangeboden aan alle gemeenten in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Van de 70 aangeschreven gemeenten hebben 51 aan de koppeling deelgenomen.

De succesvolle RDW-koppeling heeft inmiddels ook in de rest van Nederland veel gemeentelijke aandacht getrokken. In alle andere provincies wordt de RDW-koppeling via de Regionale platforms momenteel uitgevoerd of aangeboden. De gemeentelijke deelname varieert per regio van 65 tot 100%. Voor de regio's Gelderland, Flevoland en Zuidoost Nederland is de RDW-koppeling door de gemeente Groningen uitgevoerd. Landelijke instanties als de VNG, het Inlichtingenbureau en de CWI's werken hard aan het organiseren van een landelijk structureel vervolg ten behoeve van alle gemeenten.

In de toekomst zijn meer koppelingen van bestanden door gemeenten te verwachten. Wethouder Schuiling heeft hierover een brief met wensen geschreven aan Staatssecretaris Van Hoof, waarna bij brief van 6 juni 2005 verbeteringen zijn toegezegd aan de Tweede Kamer. © BON - foto: FBF.nl
Categorie:
Tag(s):