donderdag, 27. januari 2005 - 16:47

Bijzondere vondsten tijdens onderzoek

Den Dolder

Bij onderzoek in Den Dolder (Gem. Zeist) zijn grafheuvels en oude nederzettingen gevonden door specialisten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundige Bodemonderzoek. Het onderzoek is gehouden omdat in het verleden door een amateur-archeoloog een bronzen dolk aan het oppervlak was gevonden.

Dit voorwerp, een zogeheten Vollgriffdolch ofwel een dolk met lemmet en handvat in één stuk gegoten, is tot dusver voor Nederlandse begrippen uniek.
Tegenhangers zijn wel bekend uit andere gebieden in Europa, zoals Midden-Duitsland, Frankrijk en Italië, maar, zoals gezegd, uit Nederland niet. De dolk moet tussen ca. 1900-1600 voor Christus, ofwel in de Vroege Bronstijd gedateerd worden. Tijdens een machinale opgraving van duizend vierkante meter zijn de vondsten gedaan. Er zijn restanten van grafheuvels en van een middeleeuwse nederzetting aangetroffen. Komende maand zal begonnen worden met een vervolgonderzoek.

© BON
Provincie:
Tag(s):