donderdag, 29. december 2005 - 15:22

Binnenbrandje in Sneker stadhuis

Sneek

In de nacht van 27 op 28 december heeft zich op de eerste verdieping in het oude gedeelte van het Sneker stadhuis, dat momenteel verbouwd en gerestaureerd wordt, een kleine brand voorgedaan. De gemeente zegt dat dankzij het uitstekend werkende brandmeldingsysteem erger kon worden voorkomen en dat er alleen sprake is van geringe rook- en waterschade. De stankoverlast is echter aanzienlijk.

Naar de oorzaak van de brand wordt door de technische recherche onderzoek gedaan. Omdat het oude gedeelte momenteel verbouwd wordt en mede daardoor alle werkplekken en publieksbalies zich in het nieuwe gedeelte bevinden, hebben noch personeel noch publiek last ondervonden van het brandje. De geplande nieuwjaarsreceptie in het stadhuis, op maandag 2 januari 2006 kan volgens de gemeente dan ook gewoon doorgang vinden.
Provincie:
Tag(s):