dinsdag, 15. maart 2005 - 17:12

Bisschop Wiertz betrokken bij agrarische bedrijven

Stramproy

Bisschop Wiertz van het Bisdom Roermond stelde zich woensdagmiddag persoonlijk op de hoogte van het reilen en zeilen bij een pluimveebedrijf. Dit deed hij in het kader van het project ‘Boeren en Kerkmensen’. Dit is een gezamenlijk project van de dienst Kerk en Samenleving van het Bisdom en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB). Het project bestaat uit ‘keukentafelgesprekken’. Dit heet zo, omdat in een boerenbedrijf de gesprekken veelal aan de keukentafel plaatsvinden.

Het sociale leven speelt zich voor een groot deel in dit gedeelte van het huis af, met zowel familie als buitenstaanders.

Met deze keukentafelgesprekken krijgt de kerk meer inzicht in de moeilijkheden van een boerenbedrijf en wil de kerk zijn betrokkenheid tonen tegenover de families. De agrarische sector heeft vooral de laatste jaren flinke klappen opgelopen door de varkenspest en vervolgens de vogelpest. Veel bedrijven zijn daardoor over de kop gegaan of zijn families in de problemen geraakt.

Vooral in Midden-Limburg is de pluimveesector tijdens de vogelpest zwaar getroffen. Voor boerenbedrijven in de kerkdorpjes zijn vertegenwoordigers van parochies dan ook een belangrijk aanspreekpunt. Na eerdere gesprekken van de werkgroep voor het project ‘keukentafelgesprekken’, wilde bisschop Fans Wiertz zich persoonlijk op de hoogte stellen bij een boerenbedrijf. Dit deed hij, onder veel mediabelangstelling, bij het pluimveebedrijf van de familie Kunnen-Houben in Stramproy. © BON/Tekst en foto’s: John Peters
Provincie:
Tag(s):