vrijdag, 14. januari 2005 - 12:16

Blijk van waardering

Harderwijk

Afgelopen zaterdag ontving de heer Jacob Haklander de Erespeld van de gemeente Harderwijk. Hij zet zich al meer dan 50 jaar in voor het wel en wee van de atletiek in Harderwijk. De Erespeld is een blijk van waardering voor alle inspanningen van de decorandus in de loop der jaren.

Erespeld
De Erespeld wordt toegekend door het college van burgemeester en wethouders. In aanmerking komen mensen - ook van buiten de gemeente Harderwijk - die zich op een bijzondere of opvallende manier hebben ingespannen voor de Harderwijkse en/of Hierdense gemeenschap. De Erespeld is een blijk van waardering en erkenning van de lokale gemeenschap voor de inspanningen die iemand verricht. De Erespeld is niet bedoeld als afscheidspremie, maar als een duidelijke aanmoediging deze inspanningen voort te zetten. Het gaat dus veelal om kandidaten die nog volop in het maatschappelijk leven actief zijn.

De speld is gemaakt van zilver. Hij toont een gestileerde afbeelding van de stad Harderwijk, versterkt door vijf bastions. In het midden staat de afbeelding van het oudste stadszegel: een koggeschip. De gemeentevlag vormt het zeil.

Voorwaarden
Iedereen kan een blijk van waardering voor een medeburger aanvragen, maar om in aanmerking te komen moet de voorgedragen persoon:
- zich gedurende zeer lange tijd (bijvoorbeeld 20 jaar) in een bestuursfunctie voor de lokale samenleving hebben ingespannen en daarnaast tegelijkertijd in nog minimaal één andere functie de samenleving hebben gediend op een wijze die ver uitgaat boven hetgeen van hen mocht worden verwacht;
- een voorbeeldfunctie bekleden (bijvoorbeeld op economisch gebied);
- een buitengewone (sport-)prestatie hebben geleverd.

Alleen een langdurig dienstverband bij één werkgever of een langdurig lidmaatschap van een vereniging is dus niet voldoende.

Erepenning
De gemeente Harderwijk reikt naast de Erespeld ook de Erepenning uit. De Erepenning wordt toegekend door de gemeenteraad. Hiervoor moet de voorgedragen persoon, Harderwijker of niet, zich gedurende lange tijd op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente Harderwijk en haar inwoners.

De Erepenning is uitgevoerd in brons. Hij toont op de ene zijde het gemeentewapen met het opschrift Erepenning van Harderwijk. Aan de andere zijde staan de Vischpoort en verschillende symbolen, alsmede de tekst 'Het schip van de toekomst wordt in het heden bemand'.

Voordragen
Wilt u iemand voordragen voor de gemeentelijke Erepenning of Erespeld, dan kunt u het aanvraagformulier met de toelichtende brochure aanvragen bij het secretariaat van de burgemeester, tel 411230.
De aanvraag moet tenminste zes maanden voor de beoogde uitreikingsdatum binnen zijn.
Provincie:
Tag(s):