donderdag, 3. februari 2005 - 21:00

Blokken om in te burgeren

Den Haag

Woensdag presenteerde minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie het nieuwe Inburgeringsexamen. Het examen, voor personen die zich op vrijwillige basis in ons land willen vestigen, bestaat uit twee onderdelen. Het eerste deel toetst de mondelinge vaardigheid van de kandidaat in het Nederlands en het tweede de kennis van de Nederlandse samenleving.

Het wordt dus blokken voor alle buitenlanders die zich in ons land willen vestigen. Voor het examen hebben de kandidaten 250 tot 350 zelfstudie-uren nodig. De overheid stelt geen cursusmateriaal ter beschikking, maar de cursisten krijgen wel een oefenpakket. ‘Veel Nederlanders willen hun partner naar Nederland halen. Ze kunnen dan samen, aan de hand van het materiaal, oefenen om voor het examen te slagen’, aldus de minister.

Buitenlanders moeten het examen, dat € 350,- per keer kost, bij de Nederlandse ambassade in het land van herkomst maken voor ze naar Nederland mogen komen. De oefenpakketten kosten € 45,-. De kamer reageerde verdeeld over het inburgeringsexamen. Het zou te moeilijk zijn. Ook wordt getwijfeld of de huidige vorm werkt en zinvol is. CDA-kamerlid Ferrier, die het examen tijdens de presentatie maakt, wil de uitkomst van het proefproject afwachten voor een oordeel te vellen.

© BON / Foto’s Ronald Fleurbaaij
Provincie:
Tag(s):