zondag, 17. juli 2005 - 9:38

Blokrijden in een modern jasje

Amstelveen

Rijkswaterstaat is gestart met een proef met zogenoemd blokrijden. Een auto van Rijkswaterstaat gaat midden op de weg rijden zodra er een file dreigt te ontstaan. Alle voertuigen achter deze auto houden dan een constante snelheid aan. De belangenbehartiging EVO ziet het idee achter het blokrijden wel zitten, maar er zijn inmiddels ook modernere technieken beschikbaar, zoals een ‘slimme’ snelheidsregelaar.

EVO vindt dat Verkeer en Waterstaat inbouw van zo’n snelheidsregelaar moet stimuleren. Een slimme snelheidsregelaar is een techniek die de snelheid van het voertuig van buitenaf beïnvloedt. EVO heeft berekend dat dit systeem de kans op files met vijftien procent kan terugdringen. Zo’n systeem is al beschikbaar en kan worden ingebouwd in personen- en vrachtauto’s.

Een satellietsignaal, verstuurd naar het voertuig, wijst de chauffeur op de nieuwe maximumsnelheid. Bijvoorbeeld door middel van een geluidssignaal. Als in alle motorvoertuigen zo’n systeem is ingebouwd, worden rijsnelheden homogener, stroomt het verkeer beter door en neemt de kans op ongelukken af.

Bovendien vermindert het systeem ook de uitstoot van schadelijke stoffen. Auto’s die met dezelfde snelheid rijden, hoeven immers niet in te halen, op te trekken of af te remmen. Gezien de recente ontwikkelingen op het gebied van luchtkwaliteit is dit geen overbodige luxe.

EVO vindt dat de maximumsnelheid gebaseerd moet zijn op de drukte op dat moment. Tijdens de spits kan de maximumsnelheid (of beter gezegd ideale snelheid) lager liggen dan buiten de spits. Op het moment dat het systeem signaleert dat het druk begint te worden, gaat de maximumsnelheid omlaag. Maar ook als het weer erg slecht is, kan de snelheid worden aangepast.

De kosten van zo'n systeem zijn lager dan de opbrengsten. Dat wil zeggen: de kans op files verminder je met vijftien procent. Dit leidt tot aanzienlijke reductie van de kosten die files nu jaarlijks veroorzaken (1,6 miljard euro). Voorwaarde is dat het systeem in het hele wagenpark wordt toegepast, wil het succes hebben. Dus zowel in personenauto's als vrachtauto's.

EVO pleit ervoor niet achteraf in te bouwen, maar alleen bij nieuwe auto's. Door het systeem op grote schaal toe te passen zijn de inbouwkosten relatief laag, waarbij EVO ervoor pleit dat het rijk de kosten - of het overgrote deel daarvan - voor zijn rekening neemt. Want de maatschappelijke voordelen zijn groot: niet alleen minder files, maar ook minder vervuilende uitstoot én minder verkeersslachtoffers.

De minister laat zondag in een ochtendkrant weten via een woordvoerder open te staan voor deze ideeën van EVO.
Categorie:
Tag(s):